دکتر سارا ملکشاهی
دکتر سارا ملکشاهی
زایمان سزارین در ایلام
---------------
زایمان سزارین
---------------
کربوسی تراپی در ایلام
---------------
کربوکسی تراپی
---------------
درمان hpv در ایلام
---------------
درمان HPV
----------------
پرینورافی در ایلام
---------------
پرینورافی
---------------
لابیاپلاستی در ایلام
---------------
لابیاپلاستی
---------------
پلاسما تراپی در ایلام
---------------
پلاسما تراپی
---------------
زایمان سزارین در ایلام
-----------------------
زایمان سزارین
-----------------------
کربوسی تراپی در ایلام
-----------------------
کربوکسی تراپی
-----------------------
درمان hpv در ایلام
-----------------------
درمان HPV
-----------------------
پرینورافی در ایلام
-----------------------
پرینورافی
-----------------------
لابیاپلاستی در ایلام
-----------------------
لابیاپلاستی
-----------------------
پلاسما تراپی در ایلام
-----------------------
پلاسما تراپی
-----------------------

دکـتر سارا ملکـشاهی یـکی از بهتریـن متخصص های زنان و زایمان و متخصص زنان میباشد، دکتر سارا ملکشاهی در مـطب خود خــدمات بسیاری در زمینه شغل«ی خود ارائه میدهد.
زایمان طبیعی همانطور که میدانید عملی میباشد که مادر ساعت ها درد غیر قابل وصفی متحمل میشود اما چنین عارضه و مشکلی در زایمان سزارین وجود ندارد و مادر میتواند در زمان تعیین شده توسط پزشک خود به مرکز درمانی مراجـعه کند که یـکی از خدمات دکتر سارا ملکشاهی زایمان طبیعی و سزارین میباشد.

راه های ارتباطی

از شنبه تا پنجشنبه از ساعتت 15 الـی 21

۰۸۴۳۳۳۳۸۴۶۱

خیابان. سعدی. جنوبی کوچه. حوزه. علمیه. انتهای. کوچه پایین. تراز تصویر. برداری. کسری